Proizvodi imaju jamstvo ako je navedeno na jamstvenoj kartici. Jamstvo vrijedi prema uputama na jamstvenom listu i nakon podnošenja računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim karticama ili na računu.

Jamstvo istječe:

nepoštivanje uputa za uporabu,
popravci koje je izvršila neovlaštena osoba,
nemarno rukovanje proizvodom,
šteta nastala mehaničkim udarima krivnjom kupca ili treće strane.