S spletno prodajalno www.igrace.eu (v nadaljevanju tudi »spletna prodajalna«) upravlja podjetje Rok Toys, d.o.o., Kamniška 24, 1235 Radomlje, matična številka: 7056931000, davčna številka: SI79757588, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje oz. upravljavec osebnih podatkov).
Lastnik (zbiratelj podatkov) spletne prodajalne je:
Rok Toys, d.o.o.
Kamniška 24
1235 Radomlje
E-naslov: info@igrace.eu
Upravljavec zagotavlja, da bodo vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. če soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. Ta izjava o zasebnosti velja za spletno prodajalno www.igrace.eu.
Privolitev
Z uporabo spletne prodajalne uporabnik soglaša z načini uporabe podatkov, ki so opisani v izjavi o zbiranju osebnih podatkov.
Zbiranje osebnih podatkov
Z nakupovanjem v spletni prodajalni uporabnik dovoljuje, da Rok Toys, d.o.o., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupov zbira in obdeluje po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«).
Ponudnik se zavezuje, da bo vaše osebne podatke in ostale podatke, zbrane ob oddaji naročila, varoval v skladu z GDRP, ščitil pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam (razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu in po navodilih podjetja Rok Toys,  d.o.o.), ter jih bo uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij ter ostalo potrebno komunikacijo.
Ponudnik se zavezuje tudi k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Spletna prodajalna lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali v naši spletni trgovini. Ponudnik te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne prodajalne in optimizacijo.

Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik zbira podatke z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne prodajalne ter nudenje zahtevanih storitev.
Osebne podatke Rok Toys, d.o.o., potrebuje za nemoteno izvedbo storitve (nakupa v spletni prodajalni www.igrace.eu), kar vključuje individualno komunikacijo s stranko prek e-naslova in/ali podane telefonske številke (SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in drugo) ter za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, dostave naročila).
Podatke strank hranimo na strežniku 2 leti od zadnjega opravljenega nakupa. Podatke, ki jih je stranka navedla ob naročilu, nato anonimiziramo. Trajno hranimo IP naslov naročila, ki je bilo poravnano s kreditno ali plačilno kartico.
Shranjevanje pogodbe (naročila): vsa opravljena naročila in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja.  Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov: info@igrace.eu.
V primeru “vdora” v bazo oz. v računalniški sistem, ne nosimo odgovornosti za posledice. Vsekakor pa bo podjetje Rok Toys, d.o.o., izvedlo vse potrebne in zakonsko predpisane ukrepe.
Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje in za opravljanje storitev, ki jih podjetje ponuja. Če uporabnik ne poda podatkov, ki so potrebni za registracijo člana, nakup v spletni prodajalni ni možen.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.
Uporabnik z osebno privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča ponudnika kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke pogodbenim partnerjem, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu ponudnika in za njegov račun. Podatki kupcev spletne trgovine se posredujejo tretjim osebam le v primeru, da so potrebni za izvedbo postopka naročila in obdelave plačil. Dostavni službi bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (ime in priimek uporabnika, naslov za dostavo, telefonsko številko in e-naslov). Če kupec izbere način “Plačilo s kartico”, sodeluje ponudnik z Bankart, d.o.o., glede poteka plačila. Podatke uporabljajo tretje osebe izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti, v skladu z izvrševanjem postopka naročila in plačila.
Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam (ki ne sodelujejo v postopku izvedbe naročila in obdelave plačila), razen, če je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.
 
Izbris osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z določili veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov.
Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov hranil samo toliko časa, kot je nujno potrebno glede na veljavno zakonodajo.
Uporaba osebnih podatkov
Ponudnik zbira podatke z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne prodajalne ter nudenje zahtevanih storitev.
Osebne podatke Rok Toys, d.o.o., potrebuje za nemoteno izvedbo storitve (nakupa v spletni prodajalni www.igrace.eu), kar vključuje individualno komunikacijo s stranko preko e-naslova in/ali podane telefonske številke (SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in drugo) ter za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, dostave naročila).
Podatke strank hranimo na strežniku 2 leti od zadnjega opravljenega nakupa. Podatke, ki jih je stranka navedla ob naročilu, nato anonimiziramo. Trajno hranimo IP naslov naročila, ki je bilo poravnano s kreditno ali plačilno kartico.