Reklamacije in informacije

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah pričakujemo vaše sporočilo na:

E-naslov: info@igrace.eu,

Tel:  00386 (0)41 778 702,

Naslov in sedež podjetja: Rok Toys, d.o.o., Kamniška 24, 1235 Radomlje.

Podjetje Rok Toys, d.o.o., se obvezuje, da bo vse spore reševalo sporazumno. Če spora ni možno rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Rok Toys, d.o.o., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Rok Toys, d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
  • Pravica do odstopa od pogodbe:

Kupec naročenega blaga na www.igrace.eu ima pravico, da v roku 14 dni od prevzema blaga, podjetju sporoči na e-naslov: info@igrace.eu ali na tel: 00386 (0)41-778 -702 (pon-pet: 8-19h), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

– če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost po dobavi, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

Podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, če pa se kupec strinja, se vplačani znesek naročenega blaga vrne na TRR uporabnika. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku  14  dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu po predhodnem dogovoru, izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Če je potrošnik blago ali znesek že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto nemudoma vrniti podjetju oziroma mora to storiti v roku 14 dni po sporočilu o odstopu od pogodbe.

Rok začne teči en dan po datumu prevzema naročenega blaga.  Ne glede na obliko odpovedi, mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in nespremenjeno.

Prosimo, da nas pred vračilom blaga obvestite na e-naslov: : info@igrace.eu ali na tel: 00386 (0)41-778 -702 (pon-pet: 8-19h)

 

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu po preteku dveh let od dne, ko je bilo blago izročeno.

Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Podjetje mora ugoditi reklamacijskem postopku v roku 8 dni oz. v 8-ih dneh pisno zavrniti reklamacijo.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago za napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

Kupec mora z obvestilom navesti natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Shranjevanje pogodbe (naročila)

Vsa opravljena naročila se arhivirajo na naslovu Rok Toys, d.o.o., Kamniška 24, 1235 Radomlje. Naročila in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov: info@igrace.eu .